PAPI

Punct Acces Public la Informatie

Prin proiectul "Economia Bazata pe Cunoastere", primaria Liebling a amenajat un spatiu la Caminul Cultural Liebling,   la Scoala Generala si în Primarie pentru a crea conditiile necesare utilizarii echipamentului care au fost puse la dispozitie prin proiect.   

Mai jos va prezentam întreaga istorie a proiectului "Economia Bazata pe Cunoastere".
Lista completa a comunelor si a micilor orase care au participat la procesul de selectie, cât si cele care au câstigat, le puteti vedea la urmatoarea adresa:
http://www.ecomunitate.ro/Documente_oficiale(46).html
Ce comunitati au putut participa la procesul de selectie? La procesul de selectie au putut participa comunitatile dezavantajate din punctul de vedere al accesului la cunoastere, care s-au încadrat într-una din urmatoarele categorii: • Categoria 1: comune, situate la cel putin 11 km de cel mai apropiat oras cu peste 30.000 de locuitori; • Categoria 2: orase mici (cu cel mult 30.000 de locuitori).
Gradul de dezavantajare din punctul de vedere al accesului la cunoastere a fost autoevaluat de catre comunitatile participante pe baza matricei de calificare, cuprinsa în "Dosarul de Solicitare". Acesta a fost transmis Primariilor în urma completarii si expedierii "Solicitarii de participare la procesul de selectie" pâna la data de 23 august a.c.
Beneficiile comunitatilor locale oferite prin Proiect? • Extinderea accesului la tehnologiile moderne informationale si de comunicatii; • Formarea de resurse umane locale cu competente în domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor; • Îmbunatatirea cunostintelor de utilizare a calculatorului pentru cetatenii comunitatilor selectate; • Accesul cetatenilor si întreprinzatorilor la serviciile de e-government; • Modernizarea procesului educational; • Dezvoltarea mediului de afaceri local prin promovarea comertului electronic si adoptarea solutiilor inovatoare. În acest sens, Proiectul a oferit servicii de acces la cunoastere si finantarea infrastructurii necesara.
Servicii oferite în cadrul Proiectului: Servicii de baza: • Acces la calculator; • Acces la Internet; • Servicii de telefonie/fax; • Multiplicare/copiere; • Scanare
Proiectul Economia Bazata pe Cunoastere
Obiectivul proiectului este acela de a facilita participarea comunitatilor dezavantajate din punct de vedere al accesului la informatie la societatea bazata pe cunoastere, în acord cu strategia guvernamentala de integrare în Uniunea Europeana. Proiectul "Economia bazata pe cunoastere" a fost initiat de Guvernul României, prin Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, cu sprijinul Bancii Mondiale. Proiectul contribuie la extinderea accesului la tehnologiile informationale si de comunicatii moderne si la îmbunatatirea cunostintelor de utilizare a calculatorului pentru cetatenii comunitatilor selectate, dezvoltarea si promovarea serviciilor de e-government, modernizarea procesului educational precum si la promovarea comertului electronic si adoptarea solutiilor inovative în mediul de afaceri.
În orizontul de timp 2006-2010, Proiectul "Economia Bazata pe Cunoastere" va crea un model de dezvoltare al societatii informationale moderne în România declansând un proces ireversibil de schimbare culturala si de îmbunatatire a calitatii vietii.
Proiectul cuprinde urmatoarele componente: 1. Extinderea accesului la tehnologiile ITC si îmbunatatirea cunostintelor de utilizare a calculatorului
1.1 Imbunatatirea accesului la informatie prin intermediul RECL Obiectiv: îmbunatatirea accesului la mijloacele de Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru comunitatile dezavantajate prin intermediul Retelelor Electronice ale Comunita tilor Locale (RECL).
Proiectul va dezvolta aproximativ 200 de retele virtuale locale conectate la Internet de banda larga servind ca "centre de cunoastere", furnizare de informatii, servicii si comunicare catre cetateni, administratia publica locala si mediul de afaceri. Aceste retele vor varia din punctul de vedere al modelului si scopului tehnologic, în functie de nevoile identificate la nivelul fiecarei comunitati locale selectate.
1.2 Dezvoltarea resurselor umane ale comunitatilor locale Obiectiv: Sustinerea de activitati menite sa creasca potentialul pentru acumularea cunoasterii prin mijloacele Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor (TIC)
Prin aceasta subcomponenta se urmareste acumularea unui nivel optim de abilitati, cunostinte si competente în domeniul TIC, ceea ce va asigura o calitate superioara serviciilor implementate si sustenabilitatea retelei. Aceasta subcomponenta va sprijini activitatile de formare pentru alfabetizare digitala si implementarea unor proiecte culturale locale menite sa sustina dezvoltarea comunitatilor vizate de proiect.
1.3 Implementarea tehnologiei informatiei si comunicatiilor în scoli Obiectiv: Cresterea calitatii procesului educational din scolile gimnaziale, prin integrarea si extinderea mijloacelor de tehnologia informatiei si comunicatiilor( TIC) în procesul didactic si formarea resurselor umane în domeniul TIC.
Dotarea scolilor cu mijloace didactice si echipamente informatice destinate procesului didactic (calculatoare, softuri educationale, echipamente multimedia) ca si conectarea acestor scoli la Internet si la Reteaua Electronica a Comunitatilor Locale (RECL), contribuie nemijlocit la dezvoltarea mediului educational si a conditiilor de învatare. Introducerea TIC în scoli va contribui totodata la cresterea atractivitatii procesului de învatare, diversificarea metodelor si practicilor didactice si la deplasarea accentului de la caracterul informativ la cel formativ. Prin construirea de competente specifice, elevii vor avea posibilitatea sa contribuie în mod activ la valoarea adaugata a procesului educational si sa îsi dezvolte criterii personale de selectare si utilizare a informatiei.
2. Dezvoltarea si promovarea serviciilor de e-government
2.1 Sistem electronic pentru înregistrarea online a persoanelor fizice autorizate si a asociatiilor familiale Obiectiv: Inlesnirea unei relatii de calitate între administratia locala si mediul de afaceri prin reducerea proceselor consumatoare de resurse pentru obtinerea statutului de persoana fizica autorizata sau asociatie familiala.
Acest efect se va obtine introducând un sistem eficient, on-line, de comunicare între utilizator si diferite institutii implicate în procesul de înregistrare, operare si arhivare a întreprinzatorilor particulari locali. Prin acest sistem se va asigura si consolidarea unui flux organizat de tranzactii si activitati gestionat prin implementarea unei aplicatii locale de management de documente.
2.2 Sistem integrat pentru emiterea documentelor de stare civila pentru cetateni Obiectiv: Asigurarea deservirii rapide, transparente, corecte si eficiente a cetatenilor ce solicita administratiilor locale emiterea documentelor de stare civila.
Conceptul care sta la baza acestui sistem este ghiseul unic de servicii comunitare, aflate în cadrul primariilor de comuna si oras. Sistemul va asigura conexiuni cu baza de date de evidenta informatizata a persoanei existenta actualmente la nivel central cu ramificatii judetene.
3. Promovarea comertului electronic si acordarea de asistenta financiara si tehnica pentru adoptarea solutiilor inovative în IMM-uri
3.1 Crearea portalului pentru promovarea comertului electronic si a retelelor de business (eStore) Obiectiv: Promovarea interactiunii în acelasi spatiu virtual a întreprinzatorilor din mediul de afaceri local.
Sistemul va constitui un mediu prielnic de promovare a solutiilor tip e-commerce si e-business care creaza o noua cultura de inter-relationare între agentii economici. Ponderea dominanta a agentilor economici din mediul rural si mic urban este reprezentata de persoanele fizice autorizate, asociatii familiale si microîntreprinderi care au astfel la dispozitie un mecanism cu ajutorul caruia îti pot eficientiza activitatea si creste nivelul de competitivitate economica.
3.2 Acordarea de finantari nerambursabile întreprinzatorilor locali Obiectiv: Familiarizarea sectorului întreprinderilor mici si mijlocii cu tehnologii inovative, de înalta productivitate, care pot asigura sustenabilitatea si trecerea la un mediu de afaceri performant.
Acest mecanism ofera sprijin întreprinzatorilor sau grupurilor de intreprinzatori particulari în efortul acestora de adoptare a solutiilor inovatoare tip e-business cu scopul de a îmbunatati competitivitatea acestora pe pietele nationale si internationale.
Economia Bazata pe cunoastere este considerata un vector al dezvoltarii unei politici educationale pentru integrarea mijloacelor IT&C în sistemul de învatamânt dupa cum se observa în articolul de mai jos.
http://www.mcti.ro/index.php?id=28&lege=1282&L=0 Proiectul Economia Bazata pe Cunoastere a fost medaliat de Comisia Europeana.

Orar PAPI
Luni-Vineri     7:30-15:30   Caminul Cultural ,,Nou"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *